| Felhívás |

| A rendezvény programja |

| A konferencia beosztása, tagozatok |

| Értékelési szempontok |

| A részvétel formai feltételei |

| A rezümékkel kapcsolatos elvárások |

| Támogatók |

| HELYEZÉSEK, DÍJAK |

 

 


Társadalomtudományi Szekció felhívásának 1. sz. melléklete

A diákköri dolgozatok összefoglalójával (rezümé)
szemben támasztott elvárások

A szerző(k) neve:
A szerző(k) szakja, évfolyama:
Az intézmény neve:
A témavezető neve, beosztása:

A rezümé tartalmazza a kutatás céljának, módszerének, eredményeinek és a levonható következtetéseknek a rövid kivonatát. Terjedelme ne haladja meg a 25 sort, illetve egy A/4 méretű oldalt. A szöveg folyamatos legyen, 1,5-es sortávolsággal, három-három-három-három centiméteres margóval, Times New Roman CE 12-es betűvel (Word 6.0) A szöveg tagolása új sorkezdéssel oldható meg. Kérjük a terjedelmi határok legszigorúbb megtartását!

A rezümét nyomdakész állapotban (lézerprinterrel kinyomtatva), valamit floppyn vagy CD-n kell megküldeni, mivel azt változtatás nélkül jelentetjük meg az OTDK kiadványában.

A rezümét a megadott határidőre: 2009. január 9-ig három példányban (a felhívásban megadott módon) kérjük megküldeni.

 


Ügyvezető titkár: Szabó Levente
szabo.levente@communicatio.hu
06(1) 463-1048