| Felhívás |

| A rendezvény programja |

| A konferencia beosztása, tagozatok |

| Értékelési szempontok |

| A részvétel formai feltételei |

| A rezümékkel kapcsolatos elvárások |

| Támogatók |

| HELYEZÉSEK, DÍJAK |

 

 

A XXIX. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában való résztvétel és nevezés feltételeit az OTDT központi és a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.


A résztvétel formai feltételei:

A nevezés két lépcsőben töténik:


1. Az OTDT Titkárságára
(címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.; www.otdt.hu; www.otdk.hu) kell küldeni

a nevezés on-line regisztrációját;

az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példányát;

a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját 1 példányban (a mellékletben megadott minta alapján);

a küldő intézmény összesített jegyzékét az OTDK-ra nevezett hallgatókról a nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével;

végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozatot a központi felhívásban leírtak szerint.

Minden, az OTDT-hez történő nevezéssel kapcsolatos információ az OTDK honlapján található: www.otdk.hu


2. A rendező intézményhez (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára), "OTDK 2009" feltüntetésével kell elküldeni

az aláírt nevezési lap egy másolati példányát;

a pályamunka csatolt rezümével ellátott három példányát, nyomtatott (bekötött, befűzött) és elektronikus (floppyn, CD) változatban egyaránt.

A nyomtatott és elektronikus pályamunka három példányán a címoldal eltérő: két példányon csak a dolgozat címe és a jelige szerepelhet (ezek kerülnek a bíráló tanárokhoz), egy példányon, pedig a szerző nevét, a dolgozat címét, a küldő intézmény nevét, továbbá a konzulens tanár nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell feltüntetni.

A pályamunka megfelelő példányaihoz csatolt összefoglaló (rezümé) két példányán az összefoglaló szövegen túl csak a dolgozat címe és a jelige szerepelhet (ezek kerülnek a bíráló tanárokhoz), egy példányon, pedig a szerző nevét, a dolgozat címét, a küldő intézmény nevét, továbbá a konzulens tanár nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell feltüntetni.

a küldő intézmény által összesített valamennyi rezümét (floppyn vagy CD-n);

a pályázó és a támavezető közös nyilatkozatát [a nyilatkozat mintája letölthető itt]

végzős hallgató esetén a témavezető nyilatkozatát [a nyilatkozat mintája letölthető itt]

az elektronikus jelentkezést (szállást és ellátást igénylők és nem igénylők egyaránt) [az elektronikus jelentkezési lapot itt lehet kitölteni]

A dolgozatok magyar, angol, német nyelven nyújthatók be, a konferencia nyelve magyar.

Minden, az rendező intézményhez történő nevezéssel kapcsolatos információ az OTDK Társadalomtudományi Szekciója honlapján találhatóak szerint érvényes (jelen honlapon).

A felmerülő kérdésekkel keressék a Szekció ügyvezető titkárát: Szabó Levente, BME GTK Társadalomismeret Intézet Szociológia és Kommunikáció Tanszék, telefon: 06(1) 463-1048, e-mail: szabo.levente@communicatio.hu


Határidő: 2009. január 9.

(legkésőbb január 9-ei postabélyegzővel)

Cím:
BME GTK Társadalomismeret Intézet
BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1111 Budapest, Stoczek u. 2. fszt. 11.

A borítékon legyen feltüntetve: OTDK 2009

A nevezés elfogadásáról a központi felhívás szerint történik a visszaigazolás.


Nevezési, résztvételi díjak, költségek

A konferencia nevezési díjának összege 5000 Ft/dolgozat, melyenek űrlapját a rendező intézménybe kell elküldeni, a nevezések beküldésének határidejével azonos időpontban. A nevezési díjak a pályázókra vonatkoznak.

A konferencia résztvételi díjának összege 25000 Ft/résztvevő, melynek űrlapját a rendező intézménybe kell elküldeni, a nevezések beküldésének határidejével azonos időpontban. A résztvételi díj az szállás- és étkezési költségeket tartalmazza (szállás: 2 éjszaka, reggelivel; étkezés: 1. nap: vacsora, 2. nap: ebéd, vacsora, 3. nap: ebéd). A résztvételi díj a fenti szolgáltatásokat igénylőkre (pályázókra, kísérő tanárokra, érdeklődőkre) vonatkoznak. A résztvételi díj nem vonatkozik azokra, akik nem igénylik a fenti szolgáltatásokat.

Jelentkezni lehet elektronikus formában itt.

A konferencián részt vevő hallgatók és kísérő tanárok résztvételi díja, utazási-, szállás- és étkezési költsége a küldő intézményt terheli.

A zsűri összes költségét a rendező intézmény állja.

 

?!? Gyakori kérdések ?!?

Átutalás: meddig kell átutalni a nevezési illetve, amennyiben igénylik a szállásra és étkezésre vonatkozó szolgáltatásokat, a résztvételi díjat, van-e egy általános számlaszám, ahova a díjat utalni lehet?

Nincsen egy általános számlaszám, ahova utalni kell 2009. január 9-ig. A rendező intézménynél először az elektronikus jenetkezési lapon kell jelentkezni 2009. január 9-ig, ahol az ott megadott adatoknak megfelelően a jelentkezések lezárása után (2009. január 9.) a rendező intézmény a megfelelő számlákat kiállítja és postázza a megjelölt címre. Ennek átfutási ideje kb. 30 nap. Ezután, a kipostázott számláknak megfelelően történik az átutalás.

Lehet-e csak étkezést igényelni, de szállást nem?

Lehetséges. Levélben kell jelezni a Szekció ügyvezető titkárának: Szabó Levente, e-mail: szabo.levente@communicatio.hu. Ezesetben a díj 10 000 Ft, ami magában foglalja: étkezés: 1. nap: vacsora, 2. nap: ebéd, vacsora, 3. nap: ebéd.

Mi történik azokkal a befizetésekkel, amelyek azokra a pályázókra vonatkoznak, akik a dolgozatok értékelése után nem kívánnak a konferencián résztvenni, így kizárják magukat a további versenyből, viszont a nevezési és résztvételi díjuk be lett fizetve?

A rendező intézmény a nevezési díjat (5000 Ft) nem téríti meg, hiszen ez magában foglalja azokat a költségeket is, amelyek a dolgozatok értékelésének folyamatára vonatkoznak. A befizetett résztvételi díj (25 000 Ft) összegéből számla ellenében a rendező intézmény 10 000 Ft-ot térít vissza.

Lehet-e egyénileg nevezni?

A kinyomtatott, aláírt nevezési lappal és az országos, valamint szekciófelhívásokban közzétett további beküldendő dokumentumokkal intézményének, karának TDT elnökét kell megkeresni, mert a dokumentációt összegyűjtve, összesített jegyzékkel, aláírással ellátva csak ő küldheti be az OTDT Titkárságára és az adott szekciót rendező intézménybe egyaránt.

A hallgatók által postai úton beküldött egyéni nevezés érvénytelen.

Vannak-e formai elvárások, a rezüméhez hasonlóan, a dolgozatokkal szemben?

A rendező intézmény nem ír elő külön formai kritériumokat. Azt feltételezi, hogy ezek már teljesültek a TDK-n való szereplésnél. A dolgozatoknak, tehát, a TDK-n kért formai elvárásoknak megfelelőeknek kell lenniük.

Eltérhet-e azt OTDK-ra beküldött dolgozat a TDK-n bemutatott dolgozattól, amennyiben a dolgozat jelentősen továbbfejlődött?

Az OTDK-ra a TDK-n nyertes és javasolt pályamunkákkal lehet résztvenni.

Amennyiben a TDK zsüri feltételesen javasolta a pályamunkát az OTDK-ra, úgy az ennek megfelelő kiegészítéseket, javításokat meg lehet tenni.

Ha a TDK pályamunka a prezentáció után jelentősebb eredményekkel, tartalmakkal bővült, ezeket külön mellékletben lehet csatolni a dolgozathoz (a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) prezentációját követő fejlemények megnevezéssel), és az OTDK előadás keretében ki lehet térni ezekre a fejleményekre, újdonságokra, ami növelheti az előadás sikerességét.

Többszerzős pályamunka esetén mindenik szerzőnek jelen kell lenni a konferencián?

Előadáson a pályázónak személyesen kell bemutatnia a pályázatot. Több pályázó együttes munkája esetén mindegyiküknek részt kell vennie a bemutatáson.

Van-e korhatár?

A Társadalomtudományi Szekció esetében nincs. A konferencián az egyetemek és a főiskolák hallgatói jogviszonyban álló hallgatói, illetve a 2007-2008. tanévben végzettek vehetnek részt, akik az általános résztvételi feltételeknek megfelelnek.

Részt vehetnek-e a konferencián másoddiplomások?

A Szakmai és Szervező Bizottság közös döntése alapján a konferencián a másoddiplomások is résztvehetnek a TDK-ra vonatkozó kritériumok alapján nyertes és az országos megmérettetésre javasolt pályamunkáikkal.

Lehet-e szakdolgozattal szerepelni a konferencián?

Nem. Az a végzett vagy végzős hallgató, aki egyetemi vagy főiskolai képzésének utolsó tanévében szerzett jogot az országos konferencián való résztvételre, a nevezési laphoz köteles a témavezetőjével közös nyilatkozatot (ld. a rendező intézményhez történő nevezésnél kért dokumentumoknál) csatolni arról, hogy a pályamunkája megfelel a jelen felhívásban foglalt követelményeknek, és - amennyiben az a szakdolgozatával azonos tárgyú - a diákkörben készült dolgozatát - a helyi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján - utólag fogadták el szakdolgozatnak.

Lehet-e korábbi OTDK-n bemutatott dolgozattal nem lehet indulni?

Nem. Az OTDT általános résztvételi előírásai ezt nem teszik lehetővé.

Milyen hosszú lehet az előadás?

Az előadások időtartama 20 perc. Az előadásokat követő viták rendjéről a zsüri rendelkezik. A konferencia részletsebb programja a beérkezett dolgozatok tartalma és mennyisége szerint, a későbbiekben alakul ki.

 


Ügyvezető titkár: Szabó Levente
szabo.levente@communicatio.hu
06(1) 463-1048