| Felhívás |

| A rendezvény programja |

| A konferencia beosztása, tagozatok |

| Értékelési szempontok |

| A részvétel formai feltételei |

| A rezümékkel kapcsolatos elvárások |

| Támogatók |

| HELYEZÉSEK, DÍJAK |

 

 


Társadalomtudományi Szekció felhívásának 2. sz. melléklete

A dolgozatok értékelési szempontjai

I. Az írásbeli munka értékelése

1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága 5 pont

2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme 5 pont

3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága 5 pont

4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége 5 pont

5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete 5 pont

6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése 5 pont

7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja 5 pont

8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont

9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége 5 pont

10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja 5 pont

Összesen: 50 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága 10 pont

2. Az előadásmód 10 pont
(időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.)

3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség 10 pont

Összesen: 30 pont

Az OTDK dolgozatra összesen 80 pont adható (az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga; amennyiben a két bírálati pontszám különbsége legalább 15 pont, harmadik bíráló is felkérésre kerül, és a három pontszámot átlagoljuk).

Az országos konferenciára csak a legalább 25 átlagpontszámot elért dolgozat bocsátható, a Társadalomtudományi Szekció azonban lehetőséget ad a 25 pont alatti dolgozatok versenyen kívüli bemutatására is.

 


Ügyvezető titkár: Szabó Levente
szabo.levente@communicatio.hu
06(1) 463-1048
.